תארים והסמכות

תעודת הסמכה ליפוי כח מתמשך

תעודת הסמכה ליפוי כח מתמשך

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 1.17

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 2.19

תואר שני מנהל עסקים

תואר שני מנהל עסקים

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 3.16

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 1.18

תואר ראשון משפטים

תואר ראשון משפטים

רשיון נוטריון משרד המשפטים

רישיון נוטריון משרד המשפטים

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 2-5.97

השתלמות פרקטיקה ועדכונים בעסקאות מקרקעין

השתלמות פרקטיקה ועדכונים בעסקאות מקרקעין 1.17

תעודות ותארים

תואר ראשון משפטים

תואר ראשון משפטים

תואר שני מנהל עסקים

תואר שני מנהל עסקים

רשיון נוטריון משרד המשפטים

רישיון נוטריון משרד המשפטים

תעודת הסמכה ליפוי כח מתמשך

תעודת הסמכה ליפוי כח מתמשך

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 2-5.97

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 3.16

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 1.17

השתלמות פרקטיקה ועדכונים בעסקאות מקרקעין

השתלמות פרקטיקה ועדכונים בעסקאות מקרקעין 1.17

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 1.18

השתלמות במיסוי מקרקעין

השתלמות במיסוי מקרקעין 2.19