שוק ההון וחברות ציבוריות

  • עו"ד אריאל כיהן ומכהן מעל ל- 20 שנים בתפקידי ניהול בכירים בחברות ציבוריות בפעילות בישראל ובחו"ל.
  • פעילותו של עו"ד אריאל נחלקת בין פעילות משפטית לפעילות ניהולית בה משולבים הידע, הניסיון והמומחיות המשפטית בשילוב עם הפעילות העסקית.
  • השירותים הניתנים על ידי עו"ד אריאל בתחומי שוק ההון וחברות ציבוריות כוללים בין היתר:

* ייצוג וליווי חברות ציבוריות בתחום הסדרי חוב.

* ניהול מו"מ עסקי עם נאמני ונציגויות אג"ח.

* עריכת תשקיפים מסוגים שונים וגיוסי הון וחוב.

* עסקאות בעלי שליטה בחברות.

* מזכירות חברה וניהול משפטי בתחום שוק ההון.

* ייעוץ וליווי שוטף בתחום שוק ההון.

  • עו"ד אריאל מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לני"ע בישראל ובאנגליה:

* דירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות פיננסית ומקצועית בחברת דקמא קפיטל בע"מ העוסקת בתחום המימון, האשראי ופעילות נדל"ן באנגליה ומשמש כחבר ועדת הביקורת, התגמול וההשקעות.

* דירקטור חיצוני בעל מומחיות פיננסית ומקצועית בחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ העוסקת בתחום מרכזי הקניות והנדל"ן המניב ומשמש כחבר וועדות הדירקטוריון.

* דירקטור חיצוני בעל מומחיות פיננסית ומקצועית בחברת רמות בעיר בע"מ – חברה ציבורית (מדווחת) נסחרת אג"ח העוסקת בתחום הייזום, הפיתוח וההקמה של פרויקטים בתחום מגורים, התחדשות עירונית ונדל"ן מניב ומכהן כחבר ועדות הדירקטוריון.

* דירקטור חיצוני בעל מומחיות פיננסית ומקצועית בחברת B.S.D CROWN LTD – חברה ציבורית נסחרת באנגליה מקבוצת ויליפוד העוסקת בתחום הסחר הבינלאומי והקמעונאות ומכהן כחבר ועדות הדירקטוריון.