שוק ההון וחברות ציבוריות

 • עו"ד אריאל כיהן ומכהן מעל ל- 20 שנים בתפקידי ניהול בכירים בחברות ציבוריות בפעילות בישראל ובחו"ל.
 • פעילותו של עו"ד אריאל נחלקת בין פעילות משפטית לפעילות ניהולית בה משולבים הידע, הניסיון והמומחיות המשפטית בשילוב עם הפעילות העסקית.

השירותים הניתנים על ידי עו"ד אריאל בתחומי שוק ההון וחברות ציבוריות כוללים בין היתר:

   • ייצוג וליווי חברות ציבוריות בתחום הסדרי חוב.
   • ניהול מו"מ עסקי עם נאמני ונציגויות אג"ח.
   • עריכת תשקיפים מסוגים שונים וגיוסי הון וחוב.
   • עסקאות בעלי שליטה בחברות.
   • מזכירות חברה וניהול משפטי בתחום שוק ההון.
   • ייעוץ וליווי שוטף בתחום שוק ההון.
 • עו"ד אריאל מכהן כדירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות פיננסית ומקצועית בחברת דקמא קפיטל בע"מ העוסקת בתחום המימון, האשראי ופעילות נדל"ן באנגליה ומשמש כחבר ועדת הביקורת, התגמול וההשקעות.
 • עו"ד אריאל מכהן בנוסף כדירקטור חיצוני בעל מומחיות פיננסית ומקצועית בחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ העוסקת בתחום מרכזי הקניות והנדל"ן המניב ומשמש כחבר וועדות הדירקטוריון.