פיתוח עסקי ויזמות בישראל ובחו"ל

  • עו"ד אריאל פעיל בתחום הפיתוח העסקי והיזמות בארץ ובחו"ל.
  • בשל השכלתו המשפטית והכלכלית ולאור עיסוקיו לאורך שנים בפעילות עסקית בישראל ובחו"ל, מנהל עו"ד אריאל עבור יזמים, פרטיים ותאגידים, פיתוח עסקי וניהול פרויקטים בתחומי ההשקעות כגון נדל"ן מסחרי ומניב, מגורים, עסקאות בינלאומיות, השקעה בחברות ורכישת פעילויות בישראל ובחו"ל.
  • עו"ד אריאל עורך תוכניות עסקיות לפרויקטים יזמיים מסוגים שונים ומנהל מו"מ עם בנקים, גופים מוסדיים וקרנות השקעה לקבלת מימון ואשראי בישראל ובחו"ל.
  • לעו"ד אריאל ניסיון רב בפעילות בינלאומית וזאת מתוקף עבודתו בחו"ל במשך 7 שנים, במסגרתן ניהל עו"ד אריאל את פעילותה של קבוצת ב.ס.ר אירופה ב- 4 מדינות כמנהל אזורי ראשי (Chief Regional Manager) ולאחריה את פעילותה של ניו הורייזן גרופ כסמנכ"ל פיתוח עסקי (P business development) ב- 3 מדינות, שתיהן חברות ציבוריות, אשר פעלו בהקמת פרויקטים בתחום הנדל"ן במדינות מזרח אירופה.
  • עו"ד אריאל הינו דירקטור ומנהל בחברת ר.נ.א אריאל השקעות בע"מ. החברה פעילה בתחום ההשקעות והיזמות ומשקיעה, בין היתר, בנדל"ן מניב תשואה, ייעוץ בפיתוח עסקי וניהול פרויקטים וכן השקיעה כבעלת מניות בחברות שונות דוגמת חברה המפתחת מוצר מתחום הסייבר לשווקים הבינלאומיים וחברה למימון השקעות המונים.